Đưa người yêu về nhà gặp đúng thằng em dâm dục
Mới đứa con người yêu mới về nhà nhưng không ngờ lại gặp thằng em mới ở trại ra hôm nay mình cũng không biết nó mới ở trại ra vì thường ngày mình cũng không quan tâm gì đến nó, nó ở cái nhà này làm khổ biết bao nhiêu người nhưng là anh em ruột trong phim xxx nhà chính vì thế mọi người vẫn thường xuyên bảo ban nhau phải yêu thương nó nhưng với mình thì nó không là gì cả, câu chuyện cũng không đến nỗi nào khi mình bắt gặp ánh mắt dầy dâm dục của nó nhìn con người yêu mình thật sự mình thấy sợ ánh mắt đó vì ngày trước khi nó đánh gãy tay thằng hàng xóm bên cạnh nó cũng có ánh mắt như thế

Chia sẻ video: