Chiếc đồng hồ dừng thời gian và địt
Nét
đẹp của cô gái này là nằm ở đâu các bạn, có khi nào các bạn tự mình hỏi những
điều đó không , mình đã từng xem và mình cũng như các bạn mình cũng muốn tìm sự
khác biệt mà những bộ phim như này đưa đến , chính vì nó hay nó có những nét
khác biệt thì nó mới khiến cho những người xem yêu thích mới để lại ấn tượng
đúng không nào, nếu mà bộ phim nào cũng giống như nhau nếu bộ phim nào cũng hay
như nhau thì cần gì phải đón xem đúng không nào, nó chẳng có điểm gì được gọi
là khác biệt các bạn ạ, và giờ thì mình sẽ dành cho các bạn thấy được điểm mới
lạ khác biệt trong phim được chứ các thánh của tôi

Chia sẻ video: